Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
projekt bemutatása
GINOP-5.1.5-16-2017-00002
 
 
 
 
Projekt címe: Munkaerőpiaci szolgáltatások bővítése Fejér megyében
 
 
Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely
 
Projekt összefoglalása: Az Echo Innováció Műhely közhasznú egyesület több mint egy évtizedes munkaerőpiaci szolgáltatási tapasztalattal bíró nonpofit szervezet, a korábbi években részt vett a Dunaferr leépítési programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatásokban (OFA megbízás), nyújtotta a TAMOP 1.1.2 program munkaerőpiaci mentor szolgáltatását és a munkaerőpiaci információs szolgáltatásokat a Fejér Megyei Kormányhivatal megbízásából, jelenleg konzorciumi partnerként vesz részt a Fejér megyében zajló TOP 5.1.1 és a TOP 5.1.2 foglalkoztatási paktum pályázatokban (minden járásban és megyei szinten is. Jelen pályázatban a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő együttműködési megállapodás alapján a hiányzó munkaerőpiaci szolgáltatások megteremtését célozzuk annak érdekében, hogy további személyre szabott szolgáltatásokat biztosíthassunk a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők számára Fejér megyében. Pályázatunk kiegészíti a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat leterhelt hivatali kapacitását és erősíti a munkaerőpiaci eszközök eredményességét, az álláskeresők egyéni cselekvési tervének hatékony megvalósulását. Jelen projekt a célcsoport bevonását az álláskeresőként nyilvántartott munkanélküliek tekintetében az NFSZ által az álláskeresőkkel megkötött egyéni cselekvési tervekkel és végrehajtott programokkal összehangoltan, azt kiegészítve végzi, biztosítva a szinergia érvényesülését is.
 
A megyében a friss nyilvántartások alapján 8900 fő regisztrált álláskereső van és a kutatások alapján kb. ugyanekkora létszám a nem regisztrált inaktívak köre. A munkaerőpiaci szolgáltatások tekintetében a Kormányhivatalnál elérhető GINOP 511, 521 programok valamint TOP 511, TOP512 konstrukciók biztosítják a pénzügyi támogatási eszközöket (képzési támogatások, támogatott foglalkoztatás, lakhatási tám., munkába járás útiköltsége, munkatapasztalat szerző tám.), a TOP 511 programból az Echo biztosítja a munkaerőpiaci mentor szolgáltatást, a TOP512 programból pedig a munkáltatói kapcsolattartókat a megyében. A célzott kompetencia fejlesztések és más hiányzó motivációs szolgáltatások, tanácsadások tekintetében jelen GINOP 515 pályázat nyújthat szolgáltatási erőforrásokat.
 
A pályázati projekt célcsoportját a regisztrált álláskeresők, a nyilvántartott közvetítést kérők és szolgáltatást kérők, valamint inaktívak alkotják, az az álláskereső, vagy inaktív személy részesülhet majd szolgáltatásban, aki esetében a kormányhivatal egyéni munkaerő-piaci jellemzői és lehetőségei alapján szakmailag indokoltnak tartja. A közvetlen célcsoport az álláskereső személyek, vagy aki legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskereső, aki 25 év alatti, vagy alacsony (ISCED 1-2.) iskolai végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezik, vagy 50 év feletti, vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően kíván visszatérni a munkaerőpiacra, illetve közvetítést kérőként nyilvántartottak, vagy inaktív, akik programba vonásuk érdekében szolgáltatásként kérik nyilvántartásba vételüket.
 
A program során minden bevont személyre elkészül az egyéni fejlesztési terv a meghatározott sztenderdek alapján, biztosítjuk Fejér megyében az egyéni munkatanácsadást, a pszichológiai tanácsadást, a szociális információnyújtást, a személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés elnevezésű szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét. A megyei kormányhivatal igényei alapján szervezzük továbbá a munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozást, a újraorientáló csoportos foglalkozást, a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozást, az igényfeltáró csoportos foglalkozást, a pályaorientációs csoportos foglalkozást és nyújtjuk a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítését.
 
Ezeken túl a helyi igények alapján további önként vállalt munkaerőpiaci szolgáltatásokat is szervezünk: pályamódosítási csoportfoglalkozást, álláskeresési technikák átadását, pályaválasztási tanácsadást, pályamódosítási tanácsadást és motivációs csoportos foglalkozást teszünk elérhetővé. A 36 hónapos projekt során mindösszesen 3199 főt vonunk be, mindenkire elkészül az EFT, az egyéni fejlesztési tervben rögzített célokat sikeresen megvalósítók száma minimum 2559 fő lesz, a szolgáltatásban részesülők közül legalább 640 fő elhelyezkedik a elsődleges munkaerőpiacon.
 
Mindezen célok elérése érdekében a szakmai vezető mellett 6 főállású szakmai megvalósító kerül alkalmazásra, ez összesen 30888 óra kapacitást eredményez, a tréningekhez további 6575 órányi szolgáltatási kapacitást vásárolunk a célcsoport számára. Ezen túlmenően négy járásban (Dunaújváros, Enying, Sárbogárd, Székesfehérvár) kiemelt szolgáltató irodát is létrehozunk, megyei szinten szervezzük a kapcsolódó toborzási feladatokat, kiadványokkal, rendezvényekkel, kommunikációs kampánnyal, direkt eléréssel. A projekt végén a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése alapján szolgáltatás-módszertani fejlesztési javaslatokat is kidolgozunk.


 

Oldal nyomtatása