Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
munkaerőpiaci mentorálás
 
A mentori szolgáltatás célja
 
A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése. A szolgáltatás célja, hogy az ügyfél képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye, hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen, munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel, aktívvá váljon az álláskeresésben, képessé váljon az önálló munkába állásra, megtalálja a számára megfelelő munkahelyet, a megfelelő munkahely megtalálása illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét, munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni.
 
 
A szolgáltatás célcsoportja
 
Ezt a szolgáltatást szervezetünk elsősorban azoknak az aktív korú, nem foglalkoztatott embereknek nyújtja, akik valamilyen hátrányuk miatt rászorulnak erre. Szervezetünk munkaerő-piaci mentori szolgáltatást nyújt a Kormányhivatal járási hivatalainak munkaügyi kirendeltségei lévő ügyfelek számára is
 

A célcsoport bekerülése a szolgáltatásba
 
• Valamilyen megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
• Az Echo Nonprofit Network más tagszervezet, szolgáltató irodája javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• Más szervezet, szolgáltató javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• Az Echo Nonprofit Network vagy valamely tagszervezetének megbízója saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
• A szolgáltatást az ügyfél maga kéri a Kapocs Karrier Irodán keresztül.
• Támogatott projektben való részvétel esetén a projektbevonási szerződés alapján.
• Alvállalkozói szerződés alapján más szervezet vagy intézménnyel kötött együttműködési vagy projektbevonási szerződés alapján.
 
 
A szolgáltatás tartalma, tevékenységek
 
Személyes segítő szolgáltatás. Segítségnyújtás az egyéni terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgáltatások / képzések / támogatások igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet).
A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, motiválása, támogatása az egyéni megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában.
 
A szolgáltatás a következő fő elemeket tartalmazhatja:
 
Helyzetfeltárás : Kapcsolatfelvétel, adatrögzítés: az ügyfél személy és ügyfél azonosító adatainak rögzítése,  Az ügyfél élethelyzetének megismerése, továbbá az ügyfél egyéni tervének vagy programjának megismerése. A mentorálás induló szakaszának megállapítása.
 
Egyéni terv megvalósítása: A mentorálás az ügyfelet egyéni tervének teljesítésében segíti. Az egyéni terv megvalósításának szakaszai a tervben meghatározottak figyelembe vételével lehetnek: a pályaterv kialakítása, a szolgáltatásokban való részvétel, a képzésben való részvétel, az álláskeresés és elhelyezkedés, a munkahelyi beilleszkedés és a munkahely megtartása.
A mentori szolgáltatás nem foglalja magában szükségszerűen az összes szakaszt, csak azokat, amelyekre az ügyfélnek a munkaerő-piaci reintegrációhoz szüksége van.
 
Utánkövetés: A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.
 
 
Oldal nyomtatása