Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
foglalkoztatási információk
 
Az információs szolgáltatás célja

A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek szolgáltatás célja a munkaerő-piaci lehetőségek, folyamatok, támogatások átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának javításához a kínálati oldal informáltságának biztosításával.
Közvetlen cél, hogy az ügyfél tájékozottabb legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel feltételeiről, eljárásrendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.
 
A szolgáltatás célcsoportja
 
Ezt a szolgáltatást irodánk elsősorban azoknak az aktív korú, nem foglalkoztatott, nem tanuló embereknek nyújtja, akik valamilyen hátrányuk miatt rászorulnak erre. A szolgáltatás kiterjed a jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett munkavállalókra és pályaválasztás előtt álló tanulókra is igény szerint. Irodánk munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek szolgáltatást nyújt a járási munkaügyi kirendeltségeken lévő ügyfelek számára is, különösen az alábbi személyeknek:
• Először regisztrálók
• Pártfogó felügyelet alatt állók
• tartósan munkanélküliek,
• 50 év felettiek,
• pályakezdők, 30 év alattiak.
 
A célcsoport bekerülése a szolgáltatásba
 
• Valamilyen megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
• Az Echo Nonprofit Network más tagja javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• Más szervezet, szolgáltató javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• A szolgáltatást az ügyfél maga kéri a Kapocs Foglalkoztatási Irodán vagy a munkaügyi központon keresztül.
• Támogatott projektben való részvétel esetén a projektbevonási szerződés alapján.
 
A szolgáltatás tartalma
 
A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, megye valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő kereslet-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. Az információnyújtás a következő területekre terjed ki:
• a munkaügyi kirendeltség regisztrációs feltételeinek ismertetése,
• a regisztrált munkát keresőnek járó támogatási lehetőségek és szolgáltatások ismertetése,
• a foglalkoztatást elősegítő támogatások és igénylésük jogi feltételeinek ismertetése,
• az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és kínálat jellemzőinek ismertetése,
• az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci programok, képzési lehetőségek általános ismertetése,
• tájékoztatás a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási jogviszonyokról,
• tájékoztatás a munkáltatói sokféleségről, ideértve akár az őstermelői és az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyokat, valamint az önkéntességet is.
• az Echo Nonprofit Networkben elérhető szolgáltatások, foglalkoztatási programok.
 
 
Oldal nyomtatása