Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
kompetencia fejlesztés
 
Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás
 
E szolgáltatás során Irodánk segít a munka során követelményként támasztott képességek és kompetenciák feltárásában, fejlesztésében, melyeknek köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba és képzésbe kerülni, a képzést elvégezni, illetve állásukat megtartani, ezáltal javul az életminőségük.
 
A szolgáltatás célcsoportja
Ezt a szolgáltatást Irodánk elsősorban azoknak az aktív korú, nem foglalkoztatott, nem tanuló embereknek nyújtja, akik helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt elvesztették munkaerő-piaci aktivitásukat, képzések, fejlesztő programok iránti érdeklődésüket.
 
A célcsoport bekerülése a szolgáltatásba
• Valamilyen megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
• Az Echo Nonprofit Network más tagja javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• Más szervezet, szolgáltató javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
• A szolgáltatást az ügyfél maga kéri a Kapocs Karrier Irodán vagy a munkaügyi központon keresztül.
• Támogatott projektben való részvétel esetén a projektbevonási szerződés alapján.
 
A szolgáltatás tartalma, tevékenységek
A csoportfoglalkozás során azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a fejlesztése történik meg, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperáció képességére, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklási és értékelési képességre irányul. Nagy hangsúlyt kap még az önálló munkavégzésre való felkészítés. A szolgáltatástól várt eredmény, hogy a csoporttagok kulcsképességeiben fejlődés mutatkozik. A szolgáltatás szakaszai:
 
A csoport létrehozása, csapatépítés
• A csoport létrehozásánál figyelembe veendő szempontok: iskolai végzettség és kiinduló állapot, aminek felmérése interjúk, kérdőívek és tesztek segítségével történik (IQ tesztek, képességvizsgáló tesztek, kérdőívek, interjúk és személyiség vizsgáló tesztek).
• A tesztek felvételét és feldolgozását olyan szakemberek végzik, akiknek erre jogosultságuk van (pl. pszichológus). A kiértékelést követően kerül sor a csoport létrehozására.
• A csapatépítést a foglalkozás megkezdése előtt kell elvégezni, mert a szolgáltatás csak az igazi csoport létrejötte után tud hatékonyan működni. A csapatépítés a képzésben való részvételt, a csoportban történő munkavégzést, valamint az egyén beilleszkedését alapozza meg.
• A tanácsadó a csoport létrehozása során beazonosítja azokat a kulcsképességeket és –kompetenciákat, amelyeket a képzésbe vagy állásba kerülés, illetve az állás megtartása érdekében fejleszteni kell.
 
A javítandó kulcsképességek és -kompetenciák fejlesztése
• Problémamegoldás és kreativitás
• Tanulás és gondolkodás
• Indoklás és értékelés
• Kooperáció és kommunikáció
• Felelősségvállalás
• Önállóság és teljesítőképesség
 
A csoportfoglalkozás lezárása, hatékonyságának mérése
• A csoportfoglalkozás lezárásakor a résztvevők − visszacsatolások révén − összegzik tapasztalataikat, elégedettségüket a fejlesztéssel kapcsolatban.
• Ebben a szakaszban kerül sor a fejlesztett képességek és kompetenciák ismételt felmérése.
 
Utánkövetés
A csoportfoglalkozás lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.
 
Módszertan
Foglalkozás módszertanát tekintve gyakorlati készségekkel, az ismeretanyagok alkalmazási készségeinek fejlesztésével, gyakorlatorientált módszerekkel (helyzetgyakorlatokkal, szituációs gyakorlatokkal, esettanulmányok feldolgozásával) történik csoportos foglalkozás keretében.A résztvevők létszáma és igénye alapján kiscsoportos, maximum 12 fő.
A szolgáltatást homogén csoportoknál alkalmazzuk. A homogén csoportoknál (pl. tartósan állás nélkül lévők, azonos korcsoportba tartozó munkát keresők) hatékonyabb az együttes munka, mivel a csoport tagjai azonos élethelyzetükből adódóan jobban tudnak egymással kommunikálni, könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat.
 
 
Oldal nyomtatása