Menü
Várjuk önéletrajzát!
Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 
munkatársakat keresünk!
Várjuk önéletrajzát:
munkatársak

 

 
Geröly Boglárka
irodavezető
geroly.boglarka@echomail.hu
 
Főiskolai tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskola kommunikáció-művelődésszervező szakán végezte. Szakdolgozatait az Északdunántúli Vízmű Zrt. pr tevékenységének elemzése és a Környezeti nevelés mint a műveltség része címekkel írta.2009 áprilisától egy tatabányai székhelyű alapítványnál tevékenykedett asszisztensként. Munkája során megismerkedett a hazai és európai uniós forrásokból megvalósuló pályázatokkal, civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatásokban segédkezett, valamint rendezvényszervezéssel foglalkozott. Szakmai tudását a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán bővítette, ahol emberi erőforrás tanácsadó diplomát szerzett. Ezen időszak alatt az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakörében szerzett jártasságot, így szakdolgozatát a CSR témakörében írta az Alcoa Köfém Kft. példáján keresztül. Az Echo Nonprofit Network-kel egy 2012-es uniós finanszírozású önkéntes témájú projekt során került kapcsolatba, majd 2013 januárjától tevékenykedik a szervezetben. Foglalkoztatási témájú projektek megvalósításában segédkezik, a Fejér Megyei Kormányhivatallal közös pályázatokban vesz részt, a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos teendőket látja el a Kapocs Karrier Iroda vezetőjeként.
 
 
Frank Szilvia
foglalkoztatási mentor
frank.szilvia@echomail.hu
 
Egyetemi tanulmányait a Veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Német nyelv, irodalom és kultúra szakán végezte. Tanulmányai során a germanisztika képzéshez tartozó nemzetközi tanulmányok specializációval is bővítette ismereteit. Átfogó tudást szerezett jogi alapismeretekből, nemzetközi gazdasági ismeretből, nemzetközi jogból, diplomáciai jogból, és a közigazgatási szervezetrendszerekből. 2014. márciusától a közigazgatás, foglalkoztatáspolitika területén az Echo Innovációs Szervezet foglalkoztatásában a TÁMOP 1.1.2. projekt keretein belül foglalkoztatási mentor pozíciót tölt be. Feladata a munkájukat vesztett emberek bátorítása, felkészítése, technikák átadása az álláskereséshez. Ezen kívül civil szervezetekkel, szolgáltatókkal, társintézményekkel való közreműködés az ügyfelek érdekében, aktív közreműködés a humánszolgáltatások szervezésében, lebonyolításában. Ezen túl a programba bevont ügyfelek személyi segítése, az ezzel kapcsolatos adminisztráció végzése. Fontos az ügyfelekkel történő helyzetfeltáró interjú és álláskeresési tanácsadás végzésében vállalt szerepe.
 
 
Kókai-Szabó Mária
foglalkoztatási mentor
kokai.maria@echomail.hu
 
1997-ben fejezte be tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem orosz-latin szakán, 2004-ben könyvtáros asszisztens szakképesítést szerzett. 1997-től 2013-ig a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium tanáraként dolgozott. Emellett ifjúságvédelmi felelősként is tapasztalatokra tett szert. Az utolsó hét évben az intézmény igazgatóhelyetteseként többek között oktatásszervezéssel, beiskolázással, felvételi eljárással valamint az országos kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatokat látott el, továbbá a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció keretében az iskola referencia-intézményi feladattervének megvalósításában vállalt aktív szerepet, majd rövidebb ideig az iskolai közösségi szolgálatot koordinálta. Pápa város életébe elsősorban mozgássérült gyermekek számára szervezett táborok segítésével, karácsonyi műsorok szervezésével kapcsolódott be tevékenyen. Jelenleg foglalkoztatási mentorként dolgozik a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén.
 
 
Kovács Krisztina
foglalkoztatási mentor
kovacs.krisztina@echomail.hu
 
Főiskolai tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán végezte Kommunikáció- Művelődésszervező szakon. Tömegkommunikáció szakirányú diplomamunkájának témája egy határozottan vizuális effektekre építő tömegfilm (mint közvetett, egyirányú információáramlás) képi világának szemiotikai elemzése volt. Felnőttképzés szakirányon a divat társadalomformáló erejét, ezen belül a női indentitásra és szerepvállalásra gyakorolt hatását vizsgálta. Főiskolai tanulmányai során két alkalommal vett részt Tudományos Diákköri Konferencián: dolgozatait mindkét esetben Országos TDK-ra javasolták. 2013 augusztusától a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén a TÁMOP 1.1.2 program keretében Munkaerő-piaci Foglalkoztatási Mentorként dolgozik. Ezt megelőzően - 2012 és 2013 között - munkaügyi információs munkatársként dolgozott. Első szakmai tapasztalatát kommunikáció-művelődésszervezés területen 2011 és 2012 között szerezte a Dunamenti Regionális Népfőiskolán a TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0059 „A felnőttképzés új dimenziói” program keretén belül Programszervezőként. Humán irányultságú diplomája mellett a közgazdasági szakközépiskolát követően 2003 és 2004 között OKJ-s pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát tanult. Szakmai gyakorlatát Győrben, a Pannon Víz Zrt.-nél töltötte és részt vett 2004-ben a Dunaújvárosban megrendezett Fiatal Vállalkozók Versenyén.
 
 
Nagy Pálné
foglalkoztatási mentor
nagy.palne@echomail.hu
 
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának általános szociális munkás szakán szerezte diplomáját 2007-ben. Főiskolai tanulmányai során közösségszervező képzésben is részesült. Szakdolgozatát a foglalkozási rehabilitáció témakörében írta, keresve a választ arra, hogy az állami munkaügyi szervezet mellett milyen szerepe lehet a civil szférának e területen a foglalkoztatási viszonyok javításában. A vizsgált célcsoport a megváltozott munkaképességűek, amely csoport munkaerő-piaci helyzetét egy érdi civil szervezet tevékenységének kutatásával, elemzésével világította meg; párhuzamosan bemutatva az állami intézményrendszer által - e réteg számára - biztosított, aktív és passzív foglalkoztatási lehetőségeket. 2013 augusztusától a TÁMOP 1.1.2 projekt keretében mentorként vesz részt az Echo Innovációs Műhely munkájában a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségén.
 
 
Parajdi Beatrix
foglalkoztatási mentor
parajdi.beatrix@echomail.hu
 
Főiskolai tanulmányait az Egri Eszterházy Károly Főiskolán végezte Informatikus Könyvtáros szakon. Szakdolgozatának témája a közkönyvtár változó helye a magyar könyvtári rendszerben, külön kiemelve a kistérségi könyvtárak helyzetét, valamint a vidéken élők hátrányait a városiakkal szemben. Jelenleg mentori feladatokat lát el a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei és Móri Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségein. Egyik fő feladatának tekinti a romák felzárkóztatását és a roma munkavállalók esélyeinek javítását a munkaerő-piacon. Ennek érdekében segítséget nyújt az Integrom Programba jelentkezőknek, hogy eljussanak az állásinterjúkra és sikerrel szerepeljenek ott, ahol majd kiemelt odafigyeléssel segítik őket a felvételi folyamat és a későbbi munkavállalás során.
 
 
Szabó Bálint
foglalkoztatási mentor
szabo.balint@echomail.hu
 
A Kodolányi János Főiskola turizmus, vendéglátás szakán tanult és szerzett közgazdász diplomát. Tanulmányai során statisztikával, Európai Uniós ismeretekkel és emberi erőforrás-menedzsment kurzussal is bővítette ismereteit. Átfogó tudást szerzett közgazdaságtani alapismeretekből, vállalatgazdaságtanból, jogi ismeretekből, kiemeltképpen a polgári és munkajogot. Eddigi munkatapasztalatai során főként szállodákban dolgozott vezetői beosztásban és nagy gyakorlatot szerzett az emberekkel való kommunikációban, problémák kezelésében és megoldásában, ugyanakkor széleskörben nyílt lehetősége átlátni egy gazdálkodó szervezet működését és irányítását. Mindezeknek nagy hasznát veszi jelenlegi pozíciójában. 2014. februárjától az Echo Innovációs Műhely foglalkoztatásában a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségén TÁMOP 1.1.2. projekt keretein belül foglalkoztatási mentor pozíciót tölt be. Feladata a munkájukat vesztett és az Uniós programba bevont emberek folyamatos segítése, problémáik orvoslása, teljeskörű pályaorientációs tanácsadás, technikák átadása az álláskereséshez, önéletrajzuk pontosítása.
Ezen kívül civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, munkáltatókkal való kapcsolattartás az ügyfelek érdekében, valamint a programban dolgozó kollégák segítése, informálása.
 
 
Szigecsánné Törzsök Dóra
foglalkoztatási mentor
torzsok.dora@echomail.hu
 
A Kodolányi János Főiskola Andragógia szakán szerezte diplomáját 2011-ben, kulturális turizmus szakirányon. Utána egy kábeltelevíziós cégnél dolgozott ügyfélszolgálaton, majd később, a cég megszűnését követően szerezte meg alapfokú angol nyelvvizsgát. Ezután került kapcsolatba az ECHO Nonprofit Networkkel, ahol információs munkatársként kezdett el dolgozni a Gárdonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén 2013. áprilisában, majd a 2015-ös évtől mentori feladatokat lát el.
 
 
 

 

 
 
Oldal nyomtatása